Vår styrka, din fördel

Stabil och trygg partner

Verksamheten inom Kils Automatsvarvning inleddes redan 1963. I över 50 år har vi byggt en stark och stabil plattform som ger en trygghet för dig som kund. 

Samverkan är ett självklart nyckelord. Vi lägger stor vikt vid att bygga långsiktiga relationer såväl med leverantörer som våra kunder.

Vi arbetar genomgående med ledande råvaru- och maskinleverantörer vilket innebär trygghet och säkra leveranser för dig som kund.

För att trygga vår kapacitet har vi också väl fungerande samarbeten med produktionspartners såväl i Sverige som utomlands.

Flexibla med snabba leveranser

Djupa småföretagarrötter har lärt oss vikten av enkelhet och flexibilitet. Beslutsvägarna är korta och våra medarbetare är vana att ta eget ansvar.

Våra kunder ska aldrig behöva acceptera att verksamheten står stilla i väntan på våra detaljer. Vi har därför lagt stor vikt vid att forma rutiner och flöden som med korta ledtider kan ställas om då förutsättningarna förändras. Vi kan med kort varsel leverera även i lägen där planeringshorisonten är kort.

Hög kvalitet, snäva toleranser

Långvariga samarbeten med fordonsindustrin har lärt oss vikten av en hög och jämn kvalitet. Vi arbetar ständigt mot en nollfelsvision och kan redan idag, trots snäva toleranskrav, redovisa mycket låga PPM-värden. 

Vi är sedan lång tid tillbaka är certifierade enligt SS-EN ISO 9001.