Paketering

Paketering är ett avslutande moment i de flesta av våra leveranser. Paketering kan ske i kartong eller påsar, i små eller stora volymer.

En normal årsvolym för paketeringen är ca 14 miljoner produkter.

 

Produkter som behöver paketeras?

Kontakta:

Joakim Wändel

Mob. 070-554 04 73
joakim.wandel@abka.se