Sågning

Sågning är ett av de viktigaste momenten i vår produktionskedja. Varje år lämnar ca 6 miljoner sågade detaljer vår anläggning.

I kraftfulla kling- och bandsågar kapas stål och aluminium av dimensioner från 10 - 65 mm i längder upp till 3 000 mm.

Detaljerna sågas oftast från dragna ämnesrör eller solida stångmaterial men även från profiler som till exempel L-profil eller fyr-/sexkantsmaterial.

 

Produkter att såga?

Kontakta:

Joakim Wändel

Mob. 070-554 04 73
joakim.wandel@abka.se

Kapacitet

Dimensioner: 10 - 65 mm
Detaljlängd: 3 000 mm

Klingsågar

Rohbi 50
Rhobi 65

Bandsåg

Bmso 320

Sågnng