Kvalificerad bearbetning av stänger och rör

Värmländska Kils Automatsvarvning är en kompetent och erfaren underleverantör inom bearbetning av stänger och rör. Som genuint familjeföretag har vi i över femtio år tillverkat detaljer som hylsor, axlar, brickor, muttrar och bussningar till kunder inom i första hand fordonsindustrin. Genom åren har kundbasen breddats och vi är idag en framstående legoaktör inom ett flertal olika verksamhetsområden.

Vi finns med från start till mål

På Kils Automatsvarvning följer vi projektet från start till mål. Vi deltar gärna som problemlösare i inledningsskedet och finner lösningar som effektiviserar tillverkningen och optimerar produktionsekonomin.

Med en väl genomtänkt maskinpark utförs längdsvarvning, CNC-svarvning och sågning men också efterbearbetning som gradning och trumling. Produktionskedjan avslutas med kompletterande moment som syning, mätning, tvätt och montering.

Fungerande logistikrutiner och samarbeten med ledande råvaru- och maskinleverantörer verkar för hög kvalitet och säkra leveranser. Med Edi-planer direkt i affärsystemet hanteras varje vecka utleveranser på 100-120 pallar för transport till 15 olika länder.

Detaljer från stång och rör

Från vår moderna produktionsanläggning levereras årligen 13-14 miljoner detaljer. Från kalldragna, sömlösa ämnesrör och stångmaterial i framförallt stål och aluminium tillverkas bland annat hylsor, axlar, brickor, muttrar, rör och bussningar. 

Vår specialitet är långa serier av distanshylsor som kapas, alternativt svarvas, för att därefter gradas och/eller trumlas och mätas. Arbetet utförs effektivt i en stabil process vilket genererar snabba och säkra leveranser till konkurrenskraftiga produktionskostnader.

Kompetens och maskinpark ger oss även utmärkta förutsättningar för komplicerade detaljer i kortare serier.

Bred kompetens ger stabil kundbas

Kils Automatsvarvning har starka, långsiktiga relationer med ledande aktörer inom lätt och tung fordonsindustri. Över tiden har vår kundbas byggts på med sluttillverkare inom industrisegment som papper, gruvor, marin, entreprenad och storkök. 

Personal Kils Automatsvarvning 

Företaget i korthet

Grundat: 1963

Personal (2017): 24 anställda

Omsättning (2017): 63 MKR

Produktionsyta: 2 650 m2 + personalutrymmen i egen fastighet

Kallager: 1 300 m2

Tomtareal: 13 500 m2

Dotterbolag: Kilramo AB (50%)

Kvalitetscertifiering: ISO 9000

Miljöcertifiering: ISO 14001