Våra affärsområden

Vår kundbas finns inom fordonsindustrin men vi har i växande omfattning även kunder inom andra industrisegment. I egen verkstad tillverkas detaljer för kunder inom pappers- och gruvindustrin men också för producenter inom områden som storkök, entreprenad och marina produkter. 

Automotive

Automotive

Fordonstillverkare och producenter av båtmotorer lägger grunden för ett av våra starkaste affärsområden. Med kvalitetskrav på under 50 ppm tillverkas komplexa detaljer i långa serier till kunder över hela världen. Egen kapacitet förstärks av samarbeten med kvalificerade partners i både Sverige och utomlands.

Pappersindustri

Paper

Vi levererar ett stort antal detaljer för världsledande producenter inom pappers- och cellulousaindustrin. För att svara upp mot höga krav på flexibilitet och snabba leveranser lagerhålls utvalda slutprodukter i eget säkerhetslager.

Gruvindustri

Mining

Gruvindustrin tillhör ett av våra snabbast växande affärsområden. Med flexibel organisation och råmaterial från ledande leverantörer kan vi med hög konkurrenskraft erbjuda kundanpassade specialdetaljer för gruvföretag och tillverkare av borrkronor.

Volvo trucks

Heavy vehicles

Volvo Trucks, Renault Trucks och Mack Trucks är några av världens ledande lastbilstillverkare. Kils Automatsvarvning tillverkar årligen över 10 miljoner hylsor, axlar, brickor, muttrar, rör och bussningar för fordonstillverkare över hela världen.