Gradning

Gradning är en väsentlig del i efterbearbetningen av våra detaljer. I egentillverkade gradningsmaskiner avlägsnas oönskade kanter/grader på detaljer och ämnen i både stål och aluminium. Direkt i maskinen mäts också varje detalj för att på så vis effektivisera processen ytterligare.

Våra maskiner klarar dimensioner från 8 - 50 mm.


Intresserad av vad vi kan erbjuda inom gradning?

Kontakta:

Joakim Wändel

Mob. 070-554 04 73
joakim.wandel@abka.se

Kapacitet

Dimensioner: 8-50 mm

Maskiner

4 st egentillverkade gradmaskiner

Gradning