Historik

1963

AB Kils Automatsvarvning grundas av Stig Wändel och Bertil Hedensköld. Företaget bedriver olika typer av montagejobb runt om i mellansverige.

1960-talets slut

Grundarna sadlar om och kommer som underleverantör in på Volvo. Företaget har däifrån expanderat i olika faser tillsammans med kunder som Volvo Car, Volvo Truck och  Renault Truck. Idag bedrivs verksamheten i egna, 1650 m2 stora, lokaler i värmländska Kil.

1980

Produktionsytan fördubblas från 90 m2 till 180 m2.

1987

Lokalerna utökas med ytterligare 310 m2.

1994

Ytterligare utbyggnation med 440 m2.

1997

Investering i den första CNC-styrda maskinen.

1999

Ny tillbyggnad med 625 m2. I slutet av 1990-talet börjar företaget samtidigt att investera i allt mer komplexa, ofta CNC-styrda, maskiner. Modernare maskiner gör att företaget kan påta sig mer komplexa processer och avsevärt större serier. Företaget växer sig på så sätt starkare. 

2003

Införandet  av affärssystemet Monitor möjliggör exaktare och effektivare hantering av fordonsindustrins planer. Rationell drift i egna, kostnadseffektiva lokaler ger verksamheten en stabil ekonomisk grund. 

2004

Företaget investerar i kallförråd på 1000 m2 samt i ett nytt kontorslandskap för 5 personer.

2004

Kils Automatsvarvning bildar, tillsammans med Ramo Group, dotterbolaget Kilramo AB i Värnamo.

2012 - 2014

Efter att ha tagit hem den enskilt största ordern någonsin investerar företaget i 3 st Mazak 150 Quadrex.  

2017

Under våren levereras en Fanuc-robot, med tillhörande vision-system, till företaget. Med den nya maskinen säkerställs mätkapaciteten för en dedikerad detalj för kamaxeln till ett mycket stort antal Volvo-motorer.

I juni samma år anländer nästa stora maskininvestering i form av en Traub tnx 365/42 med tillhörande Iemca-magasin.

2018

Ökad orderingång föranleder nya investeringar. Bland annat utökas svarvkapaciteten med 1 st nya Traub 65/42 samt ytterligare en CNC-svarv Mazak 150 Hyper Quadrex. Trumlingskapaciteten utökas genom köp av en ny Trowal varmluftsbandtork.

Under 2018 utökas också företagets produktionsytor med en nybyggd lager- och monteringshall på 1 000 m2. De nya lokalerna rymmer också ett nytt konferensrum.

Allmänt

Med undantag från en kortare period 2008-2009, då lågkonjunkturen på allvar gjorde sig påmind, har utvecklingen för AB Kils Automatsvarvning varit positiv. Omfattningen har med god lönsamhet successivt utvecklats.