Kvalitet

Kunder inom fordons-, pappers- och gruvindustrin gör kvalitetsfrågorna högprioriterade. Kils Automatsvarvning är sedan 2012 certifierade enligt ISO 9001. I genomtänkta policys anges också färdriktningen för vårt arbete.

Kvalitet

Kvalitetspolicy

Kils Automatsvarvning ska bibehålla och fortsatt arbeta utifrån den grundidé vi haft sedan starten 1963. Med  hög kvalitet och genomtänkta rutiner ska vi till konkurrenskraftig produktionsekonomi framställa förädlingsprodukter från rör och stänger som uppfyller framförallt fordonsindustrins behov. 

Våra kunders förväntningar ska tillfredställas genom:

  • en försiktig och genomtänkt tillväxt för att kunna behålla småskalighetens fördelar.
  • långsiktiga och ständiga förbättringar i syfte att uppnå nollfelsproduktion.
  • funktionell produktionsutrustning med så hög automatiseringsnivå som möjligt för att minimera produkternas variation.
  • att med hög teknisk och praktisk kunskapsnivå förstärka yrkesstoltheten hos våra anställda.
  • effektiv administration med korta beslutsvägar.
  • arbetsförhållanden och en miljö som engagerar vår personal.
  • tillhandahålla nödvändiga resurser för att uppnå ovanstående.

Certifikat

Kvalitet